Ellen Feller

Effectief leiderschap met Insigths Discovery

  • Hoe word ik me bewust van de leiderschapsstijl die ik bij voorkeur toepas?
  • Hoe identificeer ik de ‘witte vlekken’ van mijn eigen competenties en vaardigheden?
  • Hoe stem ik mijn leiderschapsstijl af op de behoefte van anderen?
  • Hoe word ik effectiever ten aanzien van lastige en ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen?

Sinds een aantal jaren begeleid ik leidinggevenden bij deze vragen in de Leergang Effectief Publiek Leiderschap van PBLQ. Ik maak hierbij gebruik van Insights Discovery, een gevalideerde methode om de psychologische voorkeuren van deelnemers in kaart te brengen.

Bij het werken met leidinggevenden ga ik ervan uit dat leiderschapscomponenten te ontwikkelen zijn. Persoonlijkheidsvoorkeuren geven wel een indicatie van de inspanning die het zal kosten om een competentie te ontwikkelen. Effectieve leidinggevenden zijn in staat om de eigen voorkeuren te relativeren en af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van anderen.

Aanpak

Voorafgaand aan de leergang ontvangen de deelnemers een vragenlijst van Insights Discovery. Op basis van de antwoorden is voor iedere deelnemer een persoonlijk profiel opgesteld. Tijdens de workshop die ik als gecertificeerd Insights Discovery trainer begeleid, doorlopen we het profiel en de achtergronden van de methodiek. Deelnemers begrijpen daardoor beter wat hun persoonlijke profiel betekent voor hun leiderschap.

De tweede workshop heeft tot doel het eigen leiderschap op een hoger niveau te brengen. Er is aandacht voor de visie op leiderschap vanuit Insights Discovery en we gaan aan de slag met leiderschapskwaliteiten vanuit de vier kleuren. Deelnemers breiden het eigen gedragsrepertoire bij ‘lastige medewerkers’ uit. Tijdens een individueel coachinggesprek bespreek ik met iedere deelnemer een specifieke ontwikkelwens. Het persoonlijke profiel blijkt ook hierbij een fantastisch hulpmiddel voor diepgaand inzicht en verdere ontwikkeling.

Toegepaste werkvormen

Oefeningen op de mat, vragenlijsten, groepsdiscussie, interactieve presentatie, simulatie, foto-visualisatie, Persoonlijk schild.

Resultaten

  • Leiders vergroten hun inzicht in hun eigen leiderschap.
  • Leiders worden effectiever bij ingewikkelde en uitdagende vraagstukken.
  • Leiders breiden hun gedragsrepertoire in de communicatie en aansturing van ‘lastige medewerkers’ uit.

‘Insights Discovery is een belangrijk instrument in de Leergang Publiek Leiderschap. De samenwerking met Ellen op dit punt is prettig en goed omdat ze het ook echt als instrument gebruikt en niet als doel op zich. Centraal staat het inzicht van deelnemers met betrekking tot hun eigen functioneren en het zoeken naar mogelijkheden om dat te verbeteren. Dat doet ze op een prettige en laagdrempelige manier waarbij ze veel aandacht schenkt aan het creëren van een context waarin deelnemers zich veilig weten om te praten over zaken die er echt toe doen’.

Opdrachtgever Prof. dr. Marcel Thaens, Hoogleraar Bestuurskunde