Ellen Feller

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen

  • Hoe kunnen we ons personeelsbestand verjongen in het primair onderwijs?
  • Wat moeten we doen, nu we door dalende leerlingenaantallen leraren moeten ontslaan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat verschillende schoolbesturen gaan samenwerken in een Regionaal Transfercentrum?

Dit zijn vragen die spelen in het sectorplan voor het primair onderwijs (Sectorplan PO). Namens het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs ben ik de landelijke projectleider.

Achtergrond

Door de recente daling van het aantal leerlingen is de werkloosheid in het primair onderwijs toegenomen en het aantal WW-uitkeringen fors gestegen. Jonge leraren zijn relatief vaak werkloos en hebben een tijdelijk contract. Vanaf 2016 dreigt juist een lerarentekort te ontstaan in veel regio’s, als gevolg van de vergrijzing en een dalend aantal Pabo-studenten. Om deze knelpunten op te vangen is door de sociale partners het Sectorplan PO opgesteld. Via het sectorplan kunnen werkgevers in het primair onderwijs ondersteuning aanvragen om met ontslag bedreigde leraren te behouden en jonge leraren een kans te geven op een school aan de slag te gaan. De ondersteuning via het sectorplan loopt tot 1 april 2016. Zie voor meer informatie www.sectorplanpo.nl.

Aanpak

Structureren, flexibel en gefocust blijven: dat zijn kenmerken van mijn aanpak bij dit landelijke project. Projectleiding vraagt vanzelfsprekend om projectplannen, tijdsplanning en financieel beheer. Maar de echte uitdaging in dit project zijn de adviseurs. Zij begeleiden de daadwerkelijke veranderingen in de regio’s. Zij doen hun werk in een krachtenveld dat er niet om liegt. Mijn opgave ligt bij het versterken van het team van adviseurs: het vergroten van de deskundigheid en het bevorderen van het leren van elkaar. Wat deze klus aantrekkelijk maakt is het maatschappelijk belang, de diversiteit en professionaliteit van de teamleden, en de intensieve samenwerking met mijn collega-projectleider.

‘Ellen heeft haar tanden gezet in een ingewikkeld project, het uitvoeren van het sectorplan PO. Dit is complex gezien de vele partijen die erbij betrokken zijn, totaal nieuw voor de sector en ook voor het CAOP. Dat doet zij fantastisch met veel geduld, het team duidelijk aansturend en politiek handig opererend. Het succes van dit project komt voor een groot deel door Ellen!’

Opdrachtgever Patrick Banis, manager Arbeidsmarkt CAOP