Ellen Feller

Coachen, praktisch met diepgang

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik beter omga met werkdruk?
  • Hoe kan ik voor mijn mening opkomen zonder de belangen van een ander uit het oog te verliezen?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik met een beter gevoel en resultaat uit een onderhandeling kom?
  • Hoe kan ik mezelf minder schuldig voelen als ik een fout maak?

Dit zijn vragen die spelen bij een coachee. We gaan samen aan de slag.

Aanpak

Ik start met een intakegesprek met de medewerker en de leidinggevende. Dit maakt duidelijk wat het persoonlijk ontwikkeltraject moet opleveren. Mijn aanpak is de combinatie van coachen en trainen. Juist deze combinatie leidt tot inzicht in gedragspatronen, vergroot het zelfvertrouwen en bereidt het gedragsrepertoire uit.

In iedere sessie werken we met een werk-gerelateerde casus. We zoomen in op de situatie: wat is de aanleiding, welke oude patronen herken je en welke belemmerende overtuigingen spelen een rol? Hierdoor ontstaat inzicht in het eigen gedrag. Per sessie werken we met een aantal interactieve werkvormen om het gedragsrepertoire uit te breiden: een oefening voor het versterken van de onderhandelvaardigheden, een vragenlijst voor het signaleren van stresssignalen, of een rationele effectiviteitsoefening om beter te leren omgaan met het maken van fouten.

Na iedere sessie krijgt de coachee een gerichte opdracht mee om het geleerde toe te gaan passen in de praktijk. De coachee en de leidinggevende spreek ik na afloop van het traject om het geleerde zoveel mogelijk te laten beklijven in de werkpraktijk. Want tenslotte is dat waar het om gaat.

Toegepaste werkvormen

Theorie met opdrachten, analyse met logische niveaus van Bateson, simulaties, vragenlijsten.

Resultaten

  • De coachee heeft inzicht in eigen patronen en heeft het eigen gedragsrepertoire uitgebreid.
  • De coachee past het geleerde toe in de werkpraktijk van iedere dag.

‘De geboden structuur heeft me goed geholpen om zaken die in mijn hoofd zitten op een rijtje te krijgen en te analyseren. Na iedere sessie ging ik met concrete adviezen van Ellen naar huis die ik de volgende dag op mijn werk kon toepassen. Ellen hielp mij bij het opsporen van belangrijke thema’s en daardoor zag ik steeds meer de patronen die mijn gedrag leiden.’

Coachee Ministerie van OCW