Ellen Feller

Uitbouwen van vertrouwen

  • Hoe versterken we het onderling vertrouwen als nieuw aangetreden bestuur?
  • Wat voor bestuur willen we zijn?
  • Hoe creëren we een effectieve en plezierige samenwerking?
  • Hoe gaan we elkaar vinden als ‘het tij’ even tegenzit?

Als teamcoach ga ik samen met het college van het Waterschap Zuiderzeeland aan de slag.

Achtergrond

Het nieuwe college wil bij de start van de bestuurstermijn van vier jaar investeren in de onderlinge samenwerking, communicatie en besluitvorming. In het college is al voldoende vertrouwen om in verschillende sessies te kunnen werken aan vraagstukken als: Wat drijft mij als bestuurder? Wat is onze gezamenlijke ambitie als bestuur? Waarin verschillen we van elkaar en waar vullen we elkaar aan?

Aanpak

Leren en ‘leiderschap tonen’ en het verbeteren van de interactie tussen mensen in een organisatie, vormen de rode draad in mijn werk. Dit komt mooi tot zijn recht in mijn werk met het college van Waterschap Zuiderzeeland. In verschillende werksessies bespreekt het bestuur waar ze naar toe willen. Ook is er ruimte voor reflectie op uitdagende situaties in het werk als bestuurder. In de loop van een bestuursperiode ontstaan patronen in communicatie, besluitvorming en samenwerking. Deze houden we tegen het licht. Het onderling vertrouwen groeit omdat het college weet wat ze aan elkaar hebben en bewust is hoe ze elkaar kunnen versterken.

In de sessies neem ik afwisselend de rol van gespreksleider, trainer en kritische vriend.

Toegepaste werkvormen

De volgende werkvormen heb ik ingezet: teamdiagnose-instrumenten, teamchallenges, intercollegiale intervisiemethoden, geleide fantasie, Insights Discovery profiel en teamwiel, kampvuurgesprek, speedsparren, feedback werkvormen en vragenlijsten.

Resultaat

Er staat een bestuur dat een helder beeld heeft van elkaars kracht, uitdaging en drijfveren. Een team wat elkaar aanvult, aanspreekt, tegenspreekt en het goed heeft met elkaar.

Wij hebben Ellen Feller leren kennen als een vakvrouw. Zij verstaat als geen ander de kunst van het luisteren naar wat er leeft, het benoemen waar behoefte aan is, het ontwerpen van werksessies en het vervolgens ‘voorbereid improviseren’. Onder haar begeleiding zijn wij op een serieuze, variërende en tegelijkertijd lichtvoetige manier aan de slag en – niet onbelangrijk – boeken wij vooruitgang. Zij kan goed schakelen, spiegelen en blijft altijd in verbinding. En dat alles op een subtiele, niet confronterende maar wel duidelijke manier. Soms lijkt het bijna accupunctuur, ook in haar impact!

Opdrachtgever Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland