April – juni 2021

 • Schakelend vermogen – trainen van burgemeesters in versterken van schakelend vermogen. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Teamontwikkeling mbv Ardis Team Check – teamcoaching diverse teams Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Voorzitten van een vergadering – trainen medewerkers MinOCW, MinVWS en Min SZW LOPlein
 • Team- en visieontwikkeling bij directie en afdelingsmanagers – procesbegeleiding en training directie en afdelingsmanagers Waterschap Zuiderzeeland
 • Versterken samenwerking en koers- (team)coaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Intervisie – intervisie verzorgen teamleiders Leger des Heils
 • Persoonlijke effectiviteit – individuele coaching professional in de zorg en bestuurders publieke domein

Januari – maart 2021

 • Teamontwikkeling mbv Ardis Team Check – teamcoaching diverse teams Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Team- en visieontwikkeling bij directie en afdelingsmanagers – procesbegeleiding en training directie en afdelingsmanagers Waterschap Zuiderzeeland
 • Versterken samenwerking en koers- (team)coaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Intervisie – intervisie verzorgen voor de trainees van PBLQ
 • Intervisie – intervisie verzorgen teamleiders Leger des Heils
 • Afsluiting Ontwikkeltraject  – procesbegeleiding trainees JIP19 PBLQ
 • Persoonlijke effectiviteit – individuele coaching professional in de zorg en bestuurders publieke domein

Oktober – december 2020

 • Teamontwikkeling versterken mbv van Insights Discovery- teamcoaching team Klantenservice Koninklijke Bibliotheek
 • Teamontwikkeling versterken – teamcoaching team Gebouw & Facility Management Koninklijke Bibliotheek
 • Team- en visieontwikkeling bij directie en afdelingsmanagers – procesbegeleiding en training directie en afdelingsmanagers Waterschap Zuiderzeeland
 • Teamontwikkeling mbv Ardis Team Check – teamcoaching Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Leiderschapsontwikkeling in tijden van Corona mbv Ardis Team Check – Nationaal kennisinstituut voor weer, klimaat en seismologie – (KNMI)
 • Intervisie – intervisie verzorgen voor de trainees van PBLQ
 • Insights Discovery full circle – ontwikkelen en verzorgen training voor de adviseurs van PBLQ
 • Persoonlijke effectiviteit – individuele coaching professional in de zorg en bestuurders publieke domein

Juli – september 2020

 • Team- en visieontwikkeling bij directie en afdelingsmanagers – procesbegeleiding en training directie en afdelingsmanagers Waterschap Zuiderzeeland
 • Versterken samenwerking en koers- (team)coaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Intervisie – intervisie verzorgen voor de trainees van PBLQ
 • Insights Discovery full circle – ontwikkelen en verzorgen training voor de adviseurs van PBLQ
 • Persoonlijke effectiviteit – individuele coaching professional in de zorg en bestuurders publieke domein

April – juni 2020

 • Conflictmanagement en NLP – trainen van burgemeester in omgaan met conflicten. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Teamontwikkeling versterken mbv van Insights Discovery- teamcoaching team Klantenservice Koninklijke Bibliotheek
 • Teamontwikkeling versterken – teamcoaching team Gebouw & Facility Management Koninklijke Bibliotheek
 • Visie-ontwikkeling bij directie en afdelingsmanagers – procesbegeleiding directie en afdelingsmanagers Waterschap Zuiderzeeland
 • Versterken samenwerking – (team)coaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Intervisie – intervisie verzorgen voor de trainees van PBLQ
 • Persoonlijke effectiviteit – individueel coachingstraject professional in de zorg

Januari – maart 2020

 • Teamontwikkeling versterken zelf organiserend werken- teamcoaching team Dienstverlening Koninklijke Bibliotheek
 • Versterken samenwerking – (team)coaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Strategie ontwikkelen  – procesbegeleiding Regiegroep Waterkracht
 • Train de trainer Projectmatig Creëren – trainen medewerkers Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Persoonlijke effectiviteit – individueel coachingstraject professional in de zorg
 • Intervisie – intervisie verzorgen voor de trainees van PBLQ

Oktober – december 2019

 • Schakelend vermogen – trainen van burgemeesters in versterken van schakelend vermogen. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Teamontwikkeling versterken zelf organiserend werken- teamcoaching team Dienstverlening Koninklijke Bibliotheek
 • Aansturen vanuit management van zelf organiserend werken – MT Koninklijke Bibliotheek
 • Train de trainer Projectmatig Creëren – trainen medewerkers Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Versterken samenwerking – teamcoaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Strategieontwikkeling – procesbegeleiding strategiedag bestuur SofoKles Universiteiten
 • Beïnvloeden zonder formele macht – training trainees informatiemanagement PBLQ

Juli – september 2019

 • Teamontwikkeling versterken zelf organiserend werken- teamcoaching team Dienstverlening Koninklijke Bibliotheek
 • Train de trainer Projectmatig Creëren – trainen medewerkers Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Versterken samenwerking mbv Insights Discovery – teamcoaching staf Waterschap Zuiderzeeland
 • Versterken samenwerking – teamcoaching College van Dijkgraaf en Heemraden en AV Waterschap Zuiderzeeland
 • Lerarentekort – procesbegeleiding bijeenkomst in opdracht van Arbeidsmarktplatform Po
 • Conflicthantering en NLP deel 2 – trainen van burgemeesters in omgaan met conflicten. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Persoonlijke effectiviteit – individueel coachingstraject professional in de zorg

April – juni 2019

 • Werkdruk – procesbegeleiding bijeenkomsten over aanpak van werkdruk in eigen basisschool. Project in opdracht van Arbeidsmarktplatform Po
 • Strategie ontwikkelen toekomstbestendig fonds – procesbegeleiding A + O fonds Rijk
 • Teamontwikkeling versterken zelf organiserend werken- teamcoaching team Dienstverlening Koninklijke Bibliotheek
 • Versteken interpersoonlijke interactie en ontwikkelen collegeplan – procesbegeleiding Waterschap Zuiderzeeland College Dijkgraaf en Heemraden
 • Versterken interpersoonlijke interactie start AV – procesbegeleiding Waterschap Zuiderzeeland Algemene Vergadering
 • Persoonlijke effectiviteit – individueel coachingstraject professional in de zorg
 • Persoonlijke effectiviteit – tweedaagse training Trainees PBLQ

Januari – maart 2019

 • Werkdruk – procesbegeleiding bijeenkomsten over aanpak van werkdruk in eigen basisschool. Project in opdracht van Arbeidsmarktplatform Po
 • Faciliteren groepsprocessen – trainen van cluster informatisering en automatisering Haags Medisch Centrum
 • Invloedrijke gespreksvoering – trainen van trainees PBLQ Den Haag
 • Leernetwerk SHRM Waterland – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Duurzame inzetbaarheid – loopbaancoaching van medewerkers binnen de zorginstelling Saffier
 • Strategie ontwikkelen – procesbegeleiding Bestuur Stichting Arbeidsmarktfonds Politie
 • Teamontwikkeling – teamcoaching team Koninklijke Bibliotheek

Oktober – december 2018

 • Conflictmanagement en NLP- trainen van burgemeester in omgaan met conflicten. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Teamontwikkeling – trainen van team in versterken van samenwerkingsvaardigheden team Productontwikkeling DigiD Logius
 • Werkdruk – Procesbegeleiding bijeenkomsten over aanpak van werkdruk in eigen basisschool. Project in opdracht van Arbeidsmarktplatform Po
 • Invloedrijke gespreksvoering – trainen van trainees PBLQ Den Haag
 • Projectmatig werken – trainen van adviseurs Beleidsacademie Veiligheid en Justitie
 • Adviesvaardigheden – trainen van adviseurs in adviesvaardigheden binnen de gemeente Almere
 • Train de trainer didactische vaardigheden – trainen van adviseurs in de gemeente Almere voor het versterken van de didactische vaardigheden
 • Leernetwerk SHRM Waterland – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Duurzame inzetbaarheid – loopbaancoaching van medewerkers binnen de zorginstelling Saffier
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery
 • Feedbackvaardigheden – trainen van MT en medewerkers in feedbackvaardigheden Vervoerbedrijf Amsterdam

Juli – september 2018

 • Projectmatig werken – trainen van opdrachtgevers en projectleiders in projectmatig werken binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Adviesvaardigheden – trainen van adviseurs in adviesvaardigheden binnen de gemeente Almere
 • Train de trainer didactische vaardigheden – trainen van adviseurs PBLQ voor het versterken van de didactische vaardigheden
 • Leernetwerk SHRM Waterland – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Duurzame inzetbaarheid – loopbaancoaching van medewerkers binnen de zorginstelling Saffier
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery

April – juni 2018

 • Projectmatig werken – trainen van opdrachtgevers en projectleiders in projectmatig werken binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Adviesvaardigheden – trainen van adviseurs in adviesvaardigheden binnen de gemeente Almere
 • Train de trainer didactische vaardigheden – trainen van adviseurs PBLQ voor het versterken van de didactische vaardigheden
 • Leernetwerk SHRM Waterland – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Duurzame inzetbaarheid – loopbaancoaching van medewerkers binnen de zorginstelling Saffier
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery
 • Persoonlijke effectiviteit – Tweedaagse training Trainees PBLQ
 • Feedbackvaardigheden – trainen van MT en medewerkers in feedbackvaardigheden Vervoerbedrijf Amsterdam

Januari – maart 2018

 • Projectmatig werken – trainen van opdrachtgevers en projectleiders in projectmatig werken binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Adviesvaardigheden – trainen van adviseurs in adviesvaardigheden binnen de gemeente Almere
 • Leernetwerk voortgezet onderwijs – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Duurzame inzetbaarheid – loopbaancoaching van medewerkers binnen de zorginstelling Saffier
 • Beroepenstructuur zorg en welzijn – procesbegeleiding bijeenkomst in opdracht van de Vereniging Gehandicapten Nederland
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery

Oktober – december 2017

 • Conflictmanagement en NLP- trainen van burgemeester in omgaan met conflicten. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Leernetwerk schoolleiders voorgezet onderwijs Noord Holland West – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Strategie ontwikkeling christelijke scholengemeenschap Buitenveldert- procesbegeleider strategische sessie MT CSB
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery
 • Feedbackvaardigheden – trainen van MT en medewerkers in feedbackvaardigheden Vervoerbedrijf Amsterdam

Juli – september 2017

 • Effectieve gespreksvoering- trainen van burgemeester in effectieve gespreksvoering in de raad. In opdracht van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Train de trainer didactische vaardigheden – trainen van adviseurs gemeente Almere voor het versterken van de didactische vaardigheden
 • Invloedrijke gespreksvoering – trainen van trainees PBLQ Den Haag
 • Leernetwerk schoolleiders voorgezet onderwijs Noord Holland West – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery
 • Feedbackvaardigheden – trainen van MT en medewerkers in feedbackvaardigheden Vervoerbedrijf Amsterdam
 • Project Samenwerken aan werkdruk in het primair onderwijs – procesbegeleiding vijftal pilots in het primair onderwijs in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO

April – juni 2017

 • Project Samenwerken aan werkdruk in het primair onderwijs – procesbegeleiding vijftal pilots in het primair onderwijs in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO
 • Leernetwerk schoolleiders voorgezet onderwijs Noord Holland West – procesbegeleiding bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery
 • Projectmatig werken – trainen van adviseurs Beleidsacademie Veiligheid en Justitie
 • Feedbackvaardigheden – trainen van feedbackvaardigheden Vervoersbedrijf Amsterdam
 • Werken met werkvormen – workshop voor vakadviseurs CAOP
 • Strategische sessie – verdiepingsbijeenkomst MT CAOP
 • Persoonlijke effectiviteit – Tweedaagse training Trainees PBLQ

Januari – maart 2017

 • Project Samenwerken aan werkdruk in het primair onderwijs – procesbegeleiding vijftal pilots in het primair onderwijs in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO
 • Leernetwerk schoolleiders voorgezet onderwijs Noord Holland West – procesbegeleider bijeenkomsten leernetwerk. Project in opdracht van de VO-Raad
 • Teamontwikkeling – teamcoaching teams Inspectie van het Onderwijs met behulp van Insigths Discovery
 • Train de trainer didactische vaardigheden – trainen van adviseurs PBLQ voor het versterken van de didactische vaardigheden
 • Toekomstverkenning en strategie ontwikkelen bestuursleden A&O fonds in de zorg – procesbegeleiding in opdracht van de SoFoKles
 • Projectmatig werken – trainen van adviseurs Beleidsacademie Veiligheid en Justitie
 • Projectmatig werken – trainen van trainees Provincie Zuid Holland