ELF_leiderschap

Leiderschapsontwikkeling

“Leef, heb lief, lach en laat iets na.” (Stephen Covey)

Het dagelijks werk van directeuren en managers vraagt veel verschillende, vaak tegenstrijdige kwaliteiten: vernieuwen, de koers bepalen, beheersen maar ook samenbrengen en stimuleren. Leren over het effect dat je hebt op anderen en het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden is voor iedereen die leiding geeft belangrijk.

De afgelopen jaren heb ik veel managers en managementteams begeleid op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Door training, coaching en intervisie.

In mijn managementtrainingen werk ik met de concurrerende waarden (Quinn), logische niveaus (Bateson), de acht eigenschappen van effectief leiderschap (Covey), verbindend leiderschap ( Aardema), authentiek leidinggeven (Blekkingh) en situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard).

Thema’s
delegeren, beoordelen, managementrollen, coachen van medewerkers, teamontwikkeling, conflicten, authenticiteit, werkdruk en communicatie.

ELF_communicatie

Communicatie

“Alles wat ons aan anderen irriteert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.” (Carl Jung)

Wilt u effectief zijn in communicatie en samenwerking? Bent u benieuwd naar uw eigen communicatiepatronen? Of wilt u uw gedragsrepertoire uitbreiden?

Bewustwording, reflecteren en experimenteren, vormen de rode draad in mijn trainingen communicatie. Vragenlijsten, simulaties, oefeningen en spelvormen helpen om het zelfinzicht te vergroten. Opdrachten tussen de bijeenkomsten nodigen uit om ervaring op te doen met het geleerde op de werkplek.

In mijn communicatietrainingen werk ik met de Roos van Leary, logische niveaus, Yohari-venster, Rationele Effectiviteitstraining, 4-interactie niveaus, sociale stijlen, Neuro-Linguïstische Psychologie en de kernkwaliteiten van Offman.

Thema’s:
feedback, conflicthantering, patiënten communicatie, omgaan met weerstand, omgaan met stress, zelfsturing, formuleren van resultaatgerichte afspraken, functionerings- en beoordelingsgesprekken

ELF_didactiek

Didactiek

“I am always doing what I cannot do, in order to learn how to do it.” (Pablo Picasso)

Mensen die leren, daar gaat mijn onderwijskundig hart sneller van kloppen. Ik ontwikkel daarvoor activerende werkvormen en opleidingsconcepten. De schaal varieert: van een lessenserie tot een meerjarenprogramma of een landelijke educatieve infrastructuur. Vaak in de rol van projectleider en als meewerkend voorvrouw. Samen met professionals uit het werkveld, regelmatig in de vorm van ‘train de  trainer’. Een goed uitgedacht concept, gestoeld op ervaring en creativiteit, brengt altijd zijn waarde op.

Thema’s: 
resultaatgericht opleiden, didactische vaardigheden, hanteren van groepsdynamiek, presentatievaardigheden, actief en creatief leren, transfer van het geleerde naar de werkplek.