Onderwijs

KB

Projectleiders HR

ELF_eldecollege

Docententeam VMBO Elektrotechniek

ELF_grotiuscollege

Managementteam

ELF_amarantis

Projectleiders en directie

ELF_alfrinkcollege

Managementteam

ELF_vmbopie

Platform VMBO-Elektrotechniek

ELF_rocmondriaan

Docenten

ELF_horizoncollege

Docententeam opleiding schilders

ELF_nvda

Opleidingen voor doktersassistenten, docenten en management

ELF_techniek

Docententeam VMBO Elektrotechniek

ELF_arbeidsmarkplatform

Directie en leerkrachten primair onderwijs

ELF_voion

Sociale partners primair- en voortgezet onderwijs

Hogeschool amsterdam

Projectleiders Onderwijs

Almere

Inspecteurs onderwijs

Zorg

ELF_rubenshoek

Medewerkers gezondheidscentrum

ELF_zuidzorg

Zuidzorg, Careyn en Vivium; thuiszorgorganisaties

ELF_sba

Apothekers en apothekersassistenten

ELF_knmg

Huisartsen en doktersassistenten

ELF_groenehart

Medisch specialisten

ELF_deventer

Medisch specialisten

ELF_sintfransiscus

Medisch specialisten

ELF_erasmusmc

Medisch specialisten

ELF_utracht

Medisch specialisten

ELF_zgt

Multidisciplinaire teams

saffier

Medewerkers zorginstellingen

HMC

ICT medewerkers

Overheid

Vervoerregio Amsterdam

Management en medewerkers

KNMI

Vakgroepmanagers

Burgemeesters

ELF_fondsenzorg

Arbeidsmarktfonds Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

ELF_arbeidsmarkplatform

Arbeidsmarktfonds primair onderwijs

Dienst Uitvoering Onderwijs

Managementteam

Inspectie vor het Onderwijs

Managementteam

Inspectie Gezondheidszorg

Managementteam

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Forensische Zorg

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Landelijk Faciliteit Rampenbestrijding

Ministerie van Volksgezondheid

Persvoorlichters

Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Managementteams

Ministerie van Financien

Startende beleidsmedewerkers

PBQL

Trainees

Provincie Noord-Holland

Team directieondersteuning

Provincie Zuid-Holland

Managers en Trainees

Leiden

Medewerkers gemeente Leiden

Almere

Trainers en procesbegeleiders

Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Almere

AV, DenH en MT

LVNL

Luchtverkeersleiders

KNGU

Management en projectleiders

KB

Management, dienstverlening en klantenservice