Ellen Feller

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg– Gregory Bateson

Training

Wilt u uw gedragsrepertoire uitbreiden? Wilt u leren over het effect dat u heeft op anderen? Krijgt u een andere functie en zijn daarom nieuwe vaardigheden voor u belangrijk? Of wilt u uw invloed vergroten en meer gehoor vinden voor uw goede ideeën?

Actief, inzicht biedend en resultaatgericht zijn kenmerken van mijn trainingen. Deelnemers ontdekken en doorbreken patronen in gedrag en denken, om zo te komen tot ontwikkeling. De toets is of deelnemers het geleerde toepassen in hun werkpraktijk.

Voordat ik een training geef, heb ik een uitgebreide intake met de leidinggevende en deelnemers aan de training. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag.

Thema’s: