ELF_training2

Training

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg” (Gregory Bateson)

Wilt u uw mogelijkheden beter kunnen aanwenden? Krijgt u een andere functie en zijn daarom nieuwe vaardigheden voor u belangrijk? Of wilt u uw invloed vergroten en meer gehoor vinden voor uw goede ideeën?

Actief, inzicht biedend en resultaatgericht zijn kenmerken van mijn trainingen. Deelnemers ontdekken en doorbreken patronen in gedrag en denken, om zo te komen tot ontwikkeling. De toets is of deelnemers het geleerde toepassen in hun werkpraktijk.

Voordat ik een training geef, heb ik een uitgebreide intake met de leidinggevende en deelnemers aan de training. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag.

Thema’s:
leiderschapsontwikkeling, teameffectiviteit, communicatie, conflicthantering, didactiek

ELF_coaching

Coaching

“Vliegeren doe je het beste met tegenwind.” (Loesje)

Staat u voor een dilemma en wilt u weloverwogen een beslissing nemen? Wilt u uw werk met meer focus en zelfvertrouwen gaan doen? Of hebt u moeite met een collega en wilt u een conflict voorkomen of oplossen?

Diepgang, maatwerk en resultaatgerichtheid zijn kenmerken van mijn coaching. Bij coaching richt ik me op de mogelijkheden, de sterke kanten en de kracht van de deelnemer. Dat is een bron om te kunnen leren en veranderen. Iedereen heeft het vermogen zich te ontwikkelen.

In mijn coaching werk ik met Neuro-Linguïstische Psychologie, Insights Discovery, Logische niveaus, Rationele Effectiviteitstraining en systemisch werken.

Thema’s
grenzen stellen, omgaan met werkdruk, managementdilemma’s, omgaan met conflictsituaties, de volgende stap in de loopbaan.

ELF_teamontwikkeling

Teamontwikkeling

“Elk team is een groep, maar niet elke groep is een team.”

Is het ziekteverzuim in het team hoog? Of zijn er veel conflicten? Ontbreekt de daadkracht of is werkplezier ver te zoeken?

Ik werk bij teamontwikkeling met een integrale aanpak. Dit betekent aandacht voor:

  • de individuele teamleden (functioneren en manier van omgaan met elkaar)
  • de visie en waarden in het team (inspirerende en concrete doelen)
  • de werkwijze (taakverdeling, rolopvatting en overlegstructuur).

Ik heb een ruime ervaring met teamontwikkeling, vanaf directie tot teams in alle lagen van de organisatie.

Thema’s:
Vergroten van de daadkracht en energie, bevorderen van onderling vertrouwen, versterken van de onderlinge samenwerking, inzet van de kwaliteiten van de verschillende teamleden, werken aan de besluitvorming.

ELF_projecteiding

Projectleiding

“Een probleem kun je niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” (Albert Einstein)

Is er te weinig commitment en inspiratie om de projectresultaten te bereiken? Loopt uw project uit en is het budget overschreden? Is het onduidelijk welk probleem uw project precies gaat oplossen?

Structureren, flexibel en gefocust blijven: dat zijn kenmerken van mijn aanpak bij de projecten die ik leid. Projectleiding vraagt vanzelfsprekend om projectplannen, tijdsplanning en financieel beheer. Maar de echte kunst is het aanspreken van de kracht en kwaliteiten van het projectteam. Want wie met plezier een project aanpakt, brengt goede resultaten tot stand.

Speciale aandacht heb ik daarbij voor een gedegen start van het project. De opdrachtgever nodig ik uit de gewenste resultaten scherp te benoemen: een stevig fundament voor een succesvol project.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als kwartiermaker en projectleider bij landelijke projecten.

Thema’s:
projectmatig creëren, risicomanagement, conflicten en tegenslagen, persoonlijk leiderschap, creativiteit.