Ellen Feller

Samenwerken aan werkdruk

  • Hoe kunnen we de projecten die we starten ook afmaken?
  • Hoe implementeren we projectmatig werken binnen onze organisatie?
  • Wat doet een projectleider om een project in goede banen te leiden?
  • Wat is de rol van het management als opdrachtgever van projecten?

Als procesbegeleider begeleid ik een jaar lang vijf pilotscholen in het project ‘Samenwerken aan werkdruk’.

Achtergrond

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen bij een procesmatige aanpak voor het verminderen van werkdruk. Door het uitvoeren van vijf pilots in het primair onderwijs verzamelt zij kennis en ervaring over een succesvolle systematische aanpak van werkdruk binnen een school. De opgedane ervaring en inzichten worden sector-breed verspreid in het primair onderwijs.

Aanpak

Het aanpakken van werkdruk is een veelzijdig vraagstuk. Per school is maatwerk noodzakelijk. In de vijf pilotscholen heb ik gewerkt met het stappenplan van de ‘Wegdrukwijzer TNO’. Daarmee  is er een stevige wetenschappelijk onderbouwde basis voor de aanpak van werkdruk gegarandeerd. Via een projectmatige aanpak in vijf stappen, waarbij dialoog in het team centraal staat, zijn de vijf pilotscholen een jaar lang aan de slag met het aanpakken van werkdruk binnen de eigen school.  Analyse van oorzaken van werkdruk, dialoog in het team over oplossingen voor werkdruk en het structureel uitvoeren van de plannen voor het aanpakken van de werkdruk vanuit de werkgroep, blijken succesfactoren.

Bij de start en aan het einde van de pilotperiode voert TNO een effect- en procesevaluatie uit. Hiermee werden de bereikte resultaten per school in kaart gebracht en aan de scholen teruggekoppeld.

De aanpak van werkdruk benaderen als een project betekent dat een school systematisch een aantal stappen doorloopt, een project- en implementatieplan opstelt en uitvoert, een werkgroep samenstelt en een projectleider en opdrachtgever benoemt.

Om gedurende het pilotjaar de aandacht vast te houden op het thema heb ik een blogreeks geschreven die breed verspreid is binnen het primair onderwijs, zie Arbeidsmarktplatform PO.

De mooie resultaten en inzichten van de pilot zijn via diverse sessies in het land breed gedeeld in het primair onderwijs.

Toegepaste werkvormen

Brainstormsessies met docententeams, vragenlijsten TNO, werkgroepsessies pilotscholen, opstellen handreiking voor scholen aanpak werkdruk, blogreeks, coaching projectleiders, feedback op projectplannen en spiegelen bij uitvoeren van de plannen.

Resultaat

Er is inzicht opgebouwd over  welke aanpak werkt om werkdruk daadwerkelijk te verminderen binnen een school. Er is een stappenplan met formats en ‘best practices’ opgesteld om werkdruk op scholen aan te pakken. Op die manier kunnen scholen zelf aan de slag met het aanpakken van werkdruk binnen de eigen school.

 

Het team van de Compositie heeft de eer gehad om samen te werken aan werkdruk met Ellen. Ellen is oprecht nieuwsgierig naar wat er leeft in ons team en sluit bijna naadloos aan op onze wensen. Als zij iets belooft, dan komt het voor elkaar. Samen hebben we eerst onderzocht waar de werkdruk vandaan komt. Dat heeft Ellen heel inzichtelijk gemaakt en vergeleken met landelijke gemiddelden. Zo zagen wij welke items overeen komen en welke items verschillen met de rest van de scholen. Nadat samen met het team een plan was opgemaakt om te werken aan verschillende items, bleef Ellen betrokken bij de school. Wat mij erg bij is blijven staan is dat er een taart werd bezorgd voor het hele team, op het moment dat het hard werken was om een aantal stevige besluiten te nemen. Dat is zo attent! Ellen belde ook regelmatig, of was aanwezig bij voortgangsgesprekken. En als we haar nodig hadden, dan was zij binnen een dag bereikbaar. Wij zijn alleen maar positief!

Joke Walda, directeur basisschool De Compositie Almere