Ellen Feller

Bestuur in ontwikkeling Waterschap Zuiderzeeland

Uitbouwen van vertrouwen Hoe versterken we het onderling vertrouwen als nieuw aangetreden bestuur? Wat voor bestuur willen we zijn? Hoe creëren we een effectieve en plezierige samenwerking? Hoe gaan we elkaar vinden als ‘het tij’ even tegenzit? Als teamcoach ga ik samen met het college van het Waterschap Zuiderzeeland aan de slag. Achtergrond Het nieuwe […]

Invoeren projectmatig werken Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

De weg naar resultaat Hoe kunnen we de projecten die we starten ook afmaken? Hoe implementeren we projectmatig werken binnen onze organisatie? Wat doet een projectleider om een project in goede banen te leiden? Wat is de rol van het management als opdrachtgever van projecten? Dit zijn de vragen waar ik als adviseur en trainer […]

Versterken zelf organiserend werken Koninklijke bibliotheek

Van taakgericht- naar resultaatgericht werken Hoe versterken we zelf organiserend werken bij team Dienstverlening? Welke competenties zijn van belang bij medewerkers en management? Wat is de rol van de manager bij het versterken van zelf organiserend werken? Dit zijn de vragen die spelen bij team Dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek. Achtergrond De afdeling dienstverlening van de […]

Werkdruk primair onderwijs Arbeidsmarktplatform PO

Samenwerken aan werkdruk Hoe kunnen we de projecten die we starten ook afmaken? Hoe implementeren we projectmatig werken binnen onze organisatie? Wat doet een projectleider om een project in goede banen te leiden? Wat is de rol van het management als opdrachtgever van projecten? Als procesbegeleider begeleid ik een jaar lang vijf pilotscholen in het […]

Resultaatgericht coachen

Coachen, praktisch met diepgang Hoe zorg ik ervoor dat ik beter omga met werkdruk? Hoe kan ik voor mijn mening opkomen zonder de belangen van een ander uit het oog te verliezen? Hoe zorg ik ervoor dat ik met een beter gevoel en resultaat uit een onderhandeling kom? Hoe kan ik mezelf minder schuldig voelen […]

Het nieuwe werken bij RSJ

‘Het nieuwe werken’ in de praktijk Hoe maken we medewerkers enthousiast voor ‘Het nieuwe werken’? Welke afspraken maak je over werktijden als je ‘Het nieuwe werken’ invoert? Wat spreken we af over de bereikbaarheid bij thuiswerken? Hoe gaan we elkaar vinden als we geen vaste werkplekken meer hebben? En aan wat voor type werkplekken hebben […]

Leiderschapsontwikkeling voor topambtenaren en bestuurders

Effectief leiderschap met Insigths Discovery Hoe word ik me bewust van de leiderschapsstijl die ik bij voorkeur toepas? Hoe identificeer ik de ‘witte vlekken’ van mijn eigen competenties en vaardigheden? Hoe stem ik mijn leiderschapsstijl af op de behoefte van anderen? Hoe word ik effectiever ten aanzien van lastige en ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen? Sinds […]

Projectleiding Sectorplan primair onderwijs

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen Hoe kunnen we ons personeelsbestand verjongen in het primair onderwijs? Wat moeten we doen, nu we door dalende leerlingenaantallen leraren moeten ontslaan? Hoe zorgen we ervoor dat verschillende schoolbesturen gaan samenwerken in een Regionaal Transfercentrum? Dit zijn vragen die spelen in het sectorplan voor het primair […]